ทุกโปรแกรมในขณะนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 98/ ME/ XP/VISTA/Windows 7 ,Windows 8  และ Windows 10  ครับ
เพราะในบางคอมพิวเตอร์นั้นอาจยังไม่ตั้งค่าให้ระบบสามารถรับภาษาไทยได้ทุกรูปแบบ มีวิธีตั้งค่าดังต่อไปนี้ครับ

กรณี Windows Vista/Windows 7/Windows 8 / Windows 10
•  คลิกที่ปุ่ม Windows (หรือปุ่ม Start) เลือกหรือพิมพ์ Control Panel  ในช่อง Search ของ Windows
•  ดับเบิ้ลคลิกที่ Clock and Region และคลิก Region ใน Windows 10
•  เลือกที่แท็บ Administrative
•  คลิกตัวเลือก Chang system locale แล้วเลือกให้เป็น Thai(Thailand) กด OK และทำการ Restart เครื่องใหม่

กรณี Windows XP
•  คลิกที่ Start เลือก Control Panel
•  ดับเบิ้ลคลิกที่ Regional and Language Options
•  เลือกที่แท็บ Advanced
•  คลิกตัวเลือก Select Language to match the language version ,...  เลือกให้เป็น Thai กด OK และทำการ Restart เครื่องใหม่
เพราะ Windows Vista ,Windows 7,Windows 8 , Windows 10มีการกำหนดระดับความปลอดภัยขั้นสูงไว้
ถ้าต้องการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมครั้งแรกจำเป็นต้องใช้ User ที่เป็น Admin ดังนั้น ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวในขณะลงทะเบียน ให้ทำดังนี้

•  ปิดโปรแกรมและ ไปที่หน้าจอ Desktop
•  คลิกขวาที่ Icon ของโปรแกรม เช่น ต้องการลงทะเบียนโปรแกรม ตั้งชื่อมงคล ให้คลิกขวาที่ Icon โปรแกรมตั้งชื่อมงคล
•  ให้เลือก Run As Administrator จะพบว่าโปรแกรมเปิดขึ้นมา ให้ใส่รหัสลงทะเบียนตามปกติ จะพบว่าสามารถลงทะเบียน
    ใช้งานโปรแกรมได้แล้ว
ทักษา
ทักษา  คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่สั่งสมมาของคนโบราณสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดขึ้นเป็นหลักคัมภีร์ทักษา โดยจะมีทั้งสิ้น 8 หัวข้อ  ซึ่งแต่ละหัวข้อก็จะส่งอิทธิพลของอักษรแต่ละตัวแตกต่างกันไป ซึ่งคัมภีร์ทักษาเองนั้นคนโบราณถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยจะเห็นได้ว่ามีบางคนที่ไม่เชื่อ หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบ นำอักษรที่เป็นกาลกิณีมาตั้งชื่อ ก็มักจะส่งผลกระทบในด้านร้ายต่อชีวิตมากบ้างน้อยบ้าง เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่าครับ เพราะคงไม่มีใครอยากมีกาลกิณีในชื่อของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับ

การตั้งชื่อตามหลักทักษา หมายถึงการตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยสรุปให้อ่านกันง่ายๆ ได้ดังนี้

•  อักษรที่เป็น บริวาร จะส่งผลให้   ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ รวมถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรจะช่วยเชิดชูฐานะให้โดดเด่น
•  อักษรที่เป็น อายุ จะส่งผลให้   มีการดำเนินชีวิตที่สุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
•  อักษรที่เป็น เดช จะส่งผลให้   เป็นผู้มีอำนาจ น่าเกรงขาม มีชื่อเสียง เกียรติยศในหน้าที่การงาน ผู้คนให้ความเคารพนับถือ
•  อักษรที่เป็น ศรี จะส่งผลให้    เป็นผู้มีเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่เมตตา เป็นผู้มีโชคลาภ มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย มีสิริมงคล มีความเจริญในชีวิต
•  อักษรที่เป็น มูละ จะส่งผลให้    ได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดจากบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่
•  อักษรที่เป็น อุตสาหะ จะส่งผลให้    เป็นผู้มีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคอย่างทรหดอดทน จนประสบความสำเร็จ
•  อักษรที่เป็น มนตรี จะส่งผลให้    ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อุปถัมภ์ค้ำชูในทุกๆ ด้าน
•  อักษรที่เป็น กาลกิณี จะส่งผลให้    ชีวิตพบอุปสรรค ภยันตราย เคราะห์ ตกระกำลำบาก ขัดขวางไม่ให้ประสบความสำเร็จ

เลขศาสตร์
ส่วนเลขศาสตร์ก็จะมีความเชื่อคล้ายๆ กับทักษาน่ะครับ แต่ต่างกันที่ว่า เลขศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ได้จากคำนวณค่าของตัวอักษรที่มารวมกันเป็นชื่อ คนโบราณท่านกำหนดให้ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่าเลขประจำตัวอยู่ ซึ่งก็ได้แก่

ภาษาไทย
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 1 ได้แก่ ก ด ถ ท ภ อา อำ ฤ ฤา อ่ อุ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 2 ได้แก่ ข ช ง บ ป เอ แอ อ้ อู
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 3 ได้แก่ ฆ ต ฑ ฒ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 4 ได้แก่ ค ธ ญ ร ษ อะ โอ อั อิ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 5 ได้แก่ ฉ ฌ ณ น ม ห ฎ ฮ ฬ อึ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 6 ได้แก่ จ ล ว อ ใอ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 7 ได้แก่ ซ ศ ส อี อื อ๊
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 8 ได้แก่ ผ ฝ พ ฟ ย อ็
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 9 ได้แก่ ฏ ฐ ไอ อ์

ภาษาอังกฤษ
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 1 ได้แก่ A I J Q Y
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 2 ได้แก่ B K R
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 3 ได้แก่ C G L S
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 4 ได้แก่ D M T
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 5 ได้แก่ E H N X
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 6 ได้แก่ U V W
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 7 ได้แก่ O Z
•  ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 8 ได้แก่ F P

เวลาจะทำนายก็ไม่ยากครับ คือให้รวมค่าตัวอักษรทั้งหมดในชื่อ ก็จะได้ตัวเลขค่าหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปหาคำทำนายได้ ตั้งแต่ 1-100 ซึ่งคำทำนายต่างๆ นี้ก็มาจากอิทธิพลของดวงดาวกับชีวิตคน ที่คนโบราณท่านสรุปไว้ให้ ทั้งนี้เราสามารถหาค่าเลขศาสตร์ของนามสกุลได้ด้วยวิธีเดียวกัน และรวมไปถึงการหาค่าเลขศาสตร์ของชื่อรวมกับนามสกุลด้วย แต่ในที่สุดแล้วก็ควรจะรวมแล้วได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดี จึงจะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
    
อายตนะ
คนโบราณเชื่อว่า อายตนะ มีอำนาจอิทธิพลที่ส่งผลถึงเจ้าของชื่อ อายตนะ แปลว่า เครื่องรู้และสิ่งที่รับรู้ ซึ่งส่งผลในแง่ว่าคนอื่นๆรอบตัวเราจะรู้สึกกับเจ้าของชื่ออย่างไร และลักษณะจิตใจของเจ้าของชื่อเองก็จะได้รับอิทธิพลจากอายตนะนี้โดยตรง

ตารางสรุปค่าอายตนะในตัวอักษร
เชื่อหรือไม่ว่า "ชื่อ" ส่งอิทธิพลมากมายต่อชีวิต เพราะนอกจากจะใช้เรียกขานให้ทราบว่าใครเป็นใครแล้ว ยังควรที่จะตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคลด้วย เพราะคงไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาเรียกชื่อเราแล้วอัปมงคล แต่การจะตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคล ควรประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

•  ควรเป็นชื่อที่เหมาะสมกับเพศ เช่น
    ถ้าเป็นชาย ก็ตั้งชื่อให้แสดงถึงความกล้าหาญ ฉลาด แข็งแรง เป็นต้น
    ถ้าเป็นหญิง ก็ตั้งชื่อให้แสดงถึงความอ่อนหวาน น่ารัก สวยงาม เป็นต้น

•  ไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อ
    คนเกิดวันอาทิตย์  อักษรกาลกิณีคือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
    คนเกิดวันจันทร์  อักษรกาลกิณีคือ อ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
    คนเกิดวันอังคาร  อักษรกาลกิณีคือ ก ข ค ฆ ง
    คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)  อักษรกาลกิณีคือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
    คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)  อักษรกาลกิณีคือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
    คนเกิดวันพฤหัสบดี  อักษรกาลกิณีคือ ด ต ถ ท ธ น
    คนเกิดวันศุกร์  อักษรกาลกิณีคือ ย ล ร ว
    คนเกิดวันเสาร์  อักษรกาลกิณีคือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

•  ทักษานำหน้าชื่อ
    เป็นชาย นิยมอักษรนำหน้าชื่อที่เป็น " เดช"
    เพราะแสดงถึงความเป็นผู้มีอำนาจ น่าเกรงขาม มีชื่อเสียง เกียรติยศในหน้าที่การงาน ผู้คนให้ความเคารพนับถือ
    เป็นหญิง นิยมอักษรนำหน้าชื่อที่เป็น "ศรี"
    เพราะแสดงถึงความเป็นผู้มีเสน่ห์ ผู้คนรักใคร่เมตตา เป็นผู้มีโชคลาภ มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย มีสิริมงคล มีความเจริญในชีวิต

•  ค่าเลขศาสตร์ของชื่อ-ควรได้ค่าดี
    การตั้งชื่อ ควรคำนึงถึงค่าเลขศาสตร์ของอักษรแต่ละตัวในชื่อด้วย ว่าเมื่อรวมกันแล้ว ได้ค่าเลขดีหรือไม่
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 1 ได้แก่ ก ด ถ ท ภ อา อำ ฤ ฤา อ่ อุ
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 2 ได้แก่ ข ช ง บ ป เอ แอ อ้ อู
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 3 ได้แก่ ฆ ต ฑ ฒ
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 4 ได้แก่ ค ธ ญ ร ษ อะ โอ อั อิ
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 5 ได้แก่ ฉ ฌ ณ น ม ห ฎ ฮ ฬ อึ
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 6 ได้แก่ จ ล ว อ ใอ
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 7 ได้แก่ ซ ศ ส อี อื อ๊
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 8 ได้แก่ ผ ฝ พ ฟ ย อ็
    ค่าเลขศาสตร์เท่ากับ 9 ได้แก่ ฏ ฐ ไอ อ์

•  ค่าเลขศาสตร์ของชื่อ เมื่อรวมกับนามสกุลแล้ว-ต้องดี
    ถึงแม้ค่าเลขศาสตร์ของชื่อจะดี หากแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้ค่าเลขศาสตร์ที่ไม่ดี ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของชีวิต ดังนั้นหากท่านจะตั้งชื่อ ก็ควรคำนึงถึงค่าเลขศาสตร์ของนามสกุลของท่านด้วยครับว่าเมื่อรวมกันกับชื่อแล้วได้ค่าดีหรือไม่
    
•  ค่าอายตนะของชื่อควรได้ค่าดี
    การตั้งชื่อควรคำนึงถึงผลรวมค่าอายตะที่ได้ด้วย ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าค่าอายตนะนี่เองที่ส่งผลถึงจิตใจของเจ้าของชื่อ
ชื่อที่ควรหลีกเลี่ยงในที่นี้ อยู่นอกเหนือจากคัมภีร์ทักษาที่ระบุว่า มีอักษรที่เป็นกาลกิณี และไม่อยู่ในข่ายที่เรียกว่า"อัปมงคล" หรือไม่เป็นนามมงคลทีเดียวนัก แต่หมายถึงชื่อที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ควรจะนำมาใช้เป็นชื่อ ควรหลีกเลี่ยงเสีย ซึ่งดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์ข้อนี้บรรพบุรุษในสมัยก่อนก็ระมัดระวังอย่างเคร่งครัด ไม่นำมาใช้

ชื่อที่ควรหลีกเลี่ยงนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายชื่อ ที่ปรากฏว่ามีบุคคลที่นำชื่อเหล่านี้มาใช้ บางคนต้องได้รับเคราะห์กรรมไปโดยไม่คาดคิดมาก่อนก็มี ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงนะครับ อย่าเห็นแก่ความไพเราะเพราะพริ้งเลย ชื่อที่ว่านี้ก็คือ

•  ชื่อที่มีความหมายแปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน เช่น
    อธิป, อธิราช, ราชา, ราชันย์, ธรณินทร์, ธรณิศ, ธรณิศร, ธรณิศวร์, บดินทร์, บพิตร, วิเรนทร์, ธเรศ, ฯลฯ

•  ชื่อที่มีความหมายแปลว่าพระพุทธเจ้า หรือพระนามของพระบรมศาสดา เช่น
    เวสภู, สรรเพชญ, ภควัต, ภควันต์, ภควา, ภควาน, วรัญญู, สักกะ, สักยะ, ฯลฯ

•  ชื่อที่มีความหมายไปในทางชื่อของเทพเจ้าสูงสุด หรือเทพเจ้าที่เคารพบูชา เช่น
    วิษณุ, เวสวัณ, ศิวะ, สยมภู, อมรินทร์, อมเรนทร์, อมเรศ, เทวินทร์, เทเวนทร์, เทวี, มเหศวร, อดิศร, อดิศวร, อดิเทพ, ฯลฯ
•  ท่านที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

•  ท่านที่ต้องการตรวจสอบว่าชื่อ-นามสกุลของท่าน มีความเป็นสิริมงคลแล้วหรือยัง

•  สตรีมีครรภ์ ที่เตรียมหาชื่อที่เป็นมงคลให้กับลูกรัก

•  ท่านที่ต้องการซื้อเป็นของขวัญสำหรับเยี่ยมสตรีที่เพิ่งคลอดเด็กอ่อน

•  ท่านที่ต้องการตั้งชื่อให้กับบุตรหลาน

•  ท่านที่มีความจำเป็นต้องเป็นที่ปรึกษาในการตั้งชื่อให้กับผู้อื่นอยู่บ่อยๆ

•  ท่านที่มีกิจการร้านค้า แล้วต้องการทดสอบว่าชื่อร้านมีความเป็นสิริมงคลแก่กิจการแล้วหรือยัง

•  ท่านที่อยากทดสอบว่าชื่อของคนรอบตัว ดี-ร้ายอย่างไร

•  หน่วยงานที่ต้องการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

                                                                                             ฯลฯ
ตรงนี้ไม่อาจบอกได้ครับ ว่าจะตั้งได้ดีกว่าให้คนอื่นตั้งให้แค่ไหน แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือท่านสามารถเลือกชื่อที่ถูกใจได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงิน และประหยัดเวลามากกว่า อีกทั้งมั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักในการตั้งชื่อ (หลักทักษา  เลขศาสตร์ และอายตนะ) อย่างแน่นอนครับ
www.narmmongkol.com Email: [email protected]
นามมงคล คำถามที่ถามบ่อย
ค่าเป็นตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทย + สระ
6    ตัวอักษร อ, สระอะ, อา, อิ, อี, อุ, อู, เอ, โอ
15    ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
8    ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ
17    ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
19    ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
21    ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
10    ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
12    ตัวอักษร ย, ร, ล, ว
ตัวอย่างการคำนวณอายตนะ

ชื่อ: สมชาย
21+19+8+6+12   =  66
6+6                    =  12
1+2                    =  3
ให้ไปดูความหมายของอายตนะ ที่ได้เลข 3     เป็นต้น
Copyright 2004-2021 by www.narmmongkol.com  All rights reserved.
เลือกแท็บนี้
ให้เลือกเป็น Thai (Thailand)
แล้วคลิก OK